Regulamin zajęć rekreacyjno-ruchowych z tańca i judo
 1. Zajęcia Silesian Sport Club organizowane są w godzinach pracy Spółdzielczego Domu Kultury.
 2. Zajęcia treningowe grup dziecięcych odbywają się w okresie trwania roku szkolnego w terminach zgodnych z planem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.
 3. Klub zastrzega sobie możliwość likwidacji grupy początkującej jeśli liczba ćwiczących będzie mniejsza niż 10 osób.
 4. Struktura organizacyjna klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących, oraz możliwość kontynuowania nauki w placówkach Silesian Sport Club.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia ćwiczącego.
 6. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 7. Organizator zajęć nie prowadzi ubezpieczeń zbiorowych uczestników.
 8. Zasady opłacania składek członkowskich zostały opisane poniżej w Regulaminie Opłat.

REGULAMIN OPŁAT :

 1. Uczestnicy Zajęć organizowanych przez Silesian Sport Club zobowiązani są do regularnego opłacania składki członkowskiej w kwocie podanej na deklaracji.
  - opłata miesięczna płatna do 15 każdego miesiąca lub
  - opłata kwartalna za I semestr , w terminie do 20 października oraz za II semestr w terminie do 20 lutego.

DANE DO PRZELEWU:

PKO BP nr konta:
76 1020 2368 0000 2702 0316 3086 PKO BP
Bartosz Rzemieniecki
Ul.Siemianowicka 17c/11
41-902 BYTOM